Seneste nyt

Seneste nyt fra bestyrelsen


November 2021

Der er foretaget nødtørftige lapninger af Møllevangsstien, og et par udbedringer af huller i grusvejene.

Indledende forhandlinger med vores nye administrator, VOPA, er påbegyndt.

Vi har som naboer til Kongelunden, overfor Borgmesteren, protesteret over den voldsomme skovning som Naturstyrelsen har iværksat. Vi frygter, at læ-effekten ved vestenvindsstorme er ødelagt, og at træer risikerer at vælte ned over huse langs skovbrynet.


Oktober 2021

Nyhedsbrev 2 (Læs det her)

Vandaflæsningen er afsluttet for i år.

Kommunen er blevt underrettet om, at vi ikke ønsker fælles affaldsøer i Møllevang, men vil fastholde individuel afhentning.


September 2021

Ny bestyrelse

Nyhedsbrev 1 (Læs det her)

Vandaflæsning sker sidst i september/1.oktober så I bedes klargøre og rydde omkring målerbrønden.


August 2018

Vandaflæsning

Vandaflæsning sker sidst i september/1.oktober så folk skal klargøre og rydde omkring målerbrønden. Som bekendt var det ikke muligt for bestyrelsen at organisere og gennemføre den forrige vandaflæsning, hvorfor afregning skete a conto. Dette vil blive efterreguleret.


Vi byder de nye andelshavere velkommen:


  • Rødkælkevej 8
  • Solsortevej 8
  • Musvitvej 4
  • Musvitvej 11
  • Vipstjertevej 4
  • Vipstjertevej 10
  • Vipstjertevej 11


Juni 2018

Ansøgning til Dragør Kommune vedr. dispensation fra lokalplan angående udvidelse af indkørsler, opsætning af

plankeværk samt beskæring af bevoksning på nabogrunden. Korrespondance


Sommer 2018

Henrik Eld forlader bestyrelsen


28/2 2018

Bestyrelsen består nu af:

Formand Lars Beierholm, Rødkælkevej 10 - Telefon 26 22 08 77

Næstformand Rene Thomsen, Rødkælkevej 4 (kan ikke kontaktes)

Kasserer Lene (Efternavn ikke oplyst), Solsortevej 11 (kan ikke kontaktes)

Sekretær (Ingen)

Menigt medlem - Henrik Eld


Suppleant (Ingen)

Suppleant (Ingen)


Revisor - Mathias Rosenaa

Revisor - Ole Nielsen


12/2 2018

Ordinær Generalforsamling onsdag 28 februar 2018 kl. 19 i Hollænderhallen, Halvvejen 3


28/3 2017

Ekstraordinær generalforsamling, hvor ny bestyrelse vælges


22/2 2017

Generalforsamlingen bakker op om bestyrelsesmedlem Henrik Eld, som den øvrige bestyrelse har erklæret samarbejdsproblemer med, derfor fratræder alle øvrige medlemmer. Administrationen af foreningen udlægges til advokat Jens Duus.


27/1 2017

På siden Dokumenter er Orbicons screeningsnotet vedr. drænforholdene nu uploadet.


27/11

Afvanding

Bestyrelsen har afholdt møder med Dragør Kommune samt et eksternt ingeniørfirma om klimaændringernes omfang og effekt på området herude. Desuden er der blevet diskuteret potentielle fremtidige foranstaltninger med henblik på at undgå oversvømmelser. Der er iværksat indsamling af information fra en række Amagerkanske Haveforeninger for at udveksle erfaringer og eventuelt etablere et samarbejde, idet problemerne er velkendte.


19/10

Brønddæksler

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet at undlade fritlæggelse af brønddæksler i rusvejene, i erkendelse af, at dækslerne dels er markeret på tegninger, og dels gradvis vil blive frilagt ifm. slitage på vejene. Derfor er denne udgift sparet.


5/10

Drænudvalget

Drænudvalget, udpeget af generalforsamlingen, har meddelt, at de har nedlagt arbejdet.


2/10

Vandaflæsning

Den 2/10 blev der foretaget vandaflæsning.


15/8-16

Skorstensfejning

Skorstensfejeren kommer forbi d. 15. august, hvorfor I bedes sørge for, at skorstene samt rensedøre er frit tilgængelige.


19/6-16

Sct Hans aften i Møllevang

Dorthe og Harald Elmegård tænder bål på deres store grund !

kl. 17.00 tændes bål for børn og kl 18.00 for voksne ! mød op til en hyggelig aften og medbring gerne spise og drikkelig.

Vel mødt!

Leif Johnson

Formand


27/4-16

Hjemmeside & ny email

Så har jeg offentliggjort AF Møllevangs nye hjemmeside, www.afmoellevang.dk, og foreningens nye email er nu afmoellevang@gmail.com.

Lasse Bo

Næstformand


23/5-16

Havevandring

Sikken en herlig sommer weekend bestyrelsen fik til den årlige havevandring, dejligt at se områdets glade haveejere nyde sommeren i deres pæne haver, lidt malurt i bægeret kom der dog når vi ser at det er de samme par haveejere der blot lader deres haver og huse stå til.

Rigtig god sommer.

Leif Johnson

Formand


Foråret-16

Dræn er blevet lavet på Musvitvej 1. Forstoppelsen af dræn er lavet hos Vipstjertevej 1. Koterne er blevet tjekket. Drænene i hver ende tjekket for at sikre om udledning sker andre steder. Der skal indgås aftaler om oprensning og udbygning af dræn med hhv. Harald og Dragør Kommune. Der er konstateret forstoppelse omkring Jørgens grund og forstoppelse ved overkørsel omkring Møllevangsstien. Dræn burde fungere efter spuling og herefter en TV-inspektion for at sikre at alt er som det skal være.

Drænudvalget


5/5-16

Bredbånd

Jeg har haft en dialog med TDC angående vores 'slappe' bredbåndsdækning. Jeg har reelt 8Mbit - garanteret 3Mbit. Og har spurgt dem, om ikke Møllevang kunne blive omfattet af regeringens bredbåndspulje til yderområder, hvilket indebærer, at TDC opgraderer vores netadgang til 100Mbit - omkostningsfrit for os. Der arbejdes på sagen.

Lasse Bo

Næstformand


3/5-16

Grusveje

Der er nu gennemført den planlagte opfølgende service på grusvejene.

Leif Johnson

Formand