Vedtægter Ordensregler Lokalplan

Vedtægter & Ordensregler
Andelsforeningen er baseret på en række vedtægter, som langt henad vejen tager sit afsæt i Dragør Kommunes Lokalplan 32a for området. Dertil kommer et sæt ordensregler vedtaget af generalforsamlingen.
Forbud mod affyring af fyrværkeri

Sikkerhedsstyrelsen har besluttet, at fyrværkeri kun må benyttes i perioden 27. december til og med 1. januar.

Desuden må man ikke affyre nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, et område med fritgående dyr eller en hundekennel.

Det betyder, at benyttelse af fyrværkeri indenfor de markerede områder er forbudt pga. bl.a. islandske heste i løsdrift (det betyder, at de går i det fri døgnet rundt hele året) Ulovlig affyring koster kr. 2000,- i bøde.