Vedtægter Ordensregler Lokalplan

Vedtægter & Ordensregler
Andelsforeningen er baseret på en række vedtægter, som langt henad vejen tager sit afsæt i Dragør Kommunes Lokalplan 32a for området. Dertil kommer et sæt ordensregler vedtaget af generalforsamlingen.