Køb & Salg af andel

Køb


Vedrørende køb og financiering af andel i Møllevang:


Møllevang er en andelsforening, som sidestilles med andelsboliger og kan derfor belånes.

 

Andelsforeningen Møllevang har været forudseende og har tilpasset vedtægterne, således at långiver ( Banken ) kan overtage andelen, såfremt låntager ikke overholder sine betalingsforpligtigelser. Derfor kan dit køb financieres med et lån, hvor renteniveauet er rimeligt.


Foreningen kan anbefale følgende banker:

 

Nordea

Tårnby Torv 9

2770 Kastrup


Salg


Her har du nu muligheden for at udbyde dit hus til salg. Hvis du sender oplæg til en salgsannonce, enten som en PDF, et Word dokument eller blot billeder og salgs information til afmoellevang@gmail.com mærket "salg af hus", så sørger vi for, at det præsenteres her, ganske gratis!


Vedrørende salg af andel i Møllevang:


Salg af andelshaverne i Møllevang sker i fri handel og pris – den nye andelshaver skal dog formelt godkendes af foreningens bestyrelse.

 

Ved salg  og overdragelse af andele i Møllevang mødes foreningens kasserer og formand med køber / nye andelshavere  ca. 2 – 3 uger inden den aftalte overtagelsesdag, som fremgår af købsaftalen.

 

Bestyrelsens intention er at give den nye andelshaver en god oplevelse ved indtrædelsen i andelsforeningen AF Møllevang og informerer det nye medlem om AF Møllevang.

 

Det er køber der tager initiativ og aftaler mødet med bestyrelsen.

 

Til mødet skal køber medbringe andelsbeviset underskrevet af sælger – sælger bekræfter ved hans underskrift, at han har tiltransporteret andelen til køber.

 

Før mødet kan aftales og finder sted, skal sælger skal have betalt eventuelt skyldigt kontingent, vandregninger eller andre udeståender.

 

Køber betaler ved mødet indmeldelsesgebyr på kr. 5.000.

 

Refusionsopgørelse og købesum varetages af ejendomsmægler, bank eller advokat, og er ikke noget som foreningen blander sig i.


SALG AF ANDELE


Der henvises til de lokale ejendomsmæglere.