Bestyrelsen Hensigtserklæring Forretningsorden

Bestyrelsen


Andelsforeningen Møllevang administreres af Vopa Ejendomsadministration CVR: 36450088


Bestyrelsen skal bestå af en formand, en næstformand samt tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Desuden skal der vælges to revisorer samt en revisorsuppleant.


Den nuværende bestyrelse, består af:


Formand Susanne Messina, Bogfinkevej 1   (på omvalg 2024)

Næstformand Christian Seidenfaden, Bogfinkevej 3   (på omvalg 2023)

Henning Mathiesen, Vipstjertevej 7  (på omvalg 2023)

Leif Johnson, Bogfinkevej 8  (udtrådt pr. 24/februar 2023)

Rebecca Grüner Petersen, Rødkælkevej 5 (på omvalg 2023)


Hensigtserklæring


Bestyrelsen har sat en målsætning for sit arbejde:


 • Vi vil modernisere vedtægterne, herunder tilføje en forretningsorden, der sætter de overordnede rammer for bestyrelsens arbejde.
 • Vi vil tilstræbe gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde.
 • Vi vil føre en åben og bred dialog med foreningens medlemmer i en god tone, såvel direkte som online, og højne informationsniveauet.
 • Vi vil træffe alle væsentlige beslutninger i fællesskab og i et demokratisk samspil med medlemmerne.
 • Vi vil inddrage ekspertbistand til faglige vurderinger, hvor det skulle være påkrævet. Selv den dygtigste bestyrelse, har ikke forstand på alting.
 • Vi vil imødekomme generationsskiftet i Møllevang, og blandt andet have større fokus på forholdene for de mange nye børn.
 • Vi vil tilsikre en god relation og et tæt samarbejde med Dragør Kommune og vores naboer.
 • Vi vil foretage en faglig vurdering af haveforeningens tilstand og udarbejde prioriterede forslag til istandsættelse og fremtidigt vedligehold.
 • Vi vil udvise ansvarlighed overfor foreningens økonomi.

 

    Bestyrelsen d. 8. september 2021

Forretningsorden


Vi har udarbejdet og besluttet en forretningsorden, som sætter rammerne for bestyrelsens arbejde. Denne forretningorden er et dynamisk dokument, som løbende bliver justeret. Det er vores hensigt, at få indført et krav om videreførelse af denne forretningsorden i foreningens vedtægter. Dette vil sikre kontinuitet, men også gøre det lettere for fremtidige bestyrelsesmedlemmer at indtræde i arbejdet.


Forretningsorden rev. 2 d. 12/10-2021


  Bestyrelsen d. 12. Oktober 2021

Udvalg


Desuden findes en række udvalg, der varetager specialopgaver (eksisterer ikke for nærværende)


 • Vejbelysning (Ingen)
 • Veje (Ingen for nærværende - men nedsættes snarest)
 • Dræn (Ingen - men nedsættes snarest)
 • Vedtægter og ordensregler (Ingen - men nedsættes snarest)

Generalforsamlingen


Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling. Normalt i slutningen af februar. I særlige tilfælde, hvor visse forudsætninger er tilstede, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. (Referater - se Dokumenter)