Byggevejledning

Vejledning og skabeloner til din byggeansøgning


Vejledning og skabeloner til byggeansøgning.


Her kan du hente de dokumenter man skal udfylde for at kunne ansøge om byggetilladelse, ansøgninger sendes kun via email


Når man ønsker at bygge nyt eller tilbygge, skal man sikre dig at projektet overholder betingelserne i Lokalplan 32 A og AF Møllevang´s lokale regler om beskyttelse af foreningens dræn og grusveje.


Først ansøger man AF Møllevang. Dernæst ansøger man Dragør Kommune on-line med Nem-ID via Borger.dk.

Her benyttes dette link

Byggeansøgning (borger.dk)


Det er vigtigt, at ansøgning til AF Møllevang er komplet. Den skal indeholde formel ansøgning til AF Møllevang med målsat situationsplan, tegninger og beskrivelse af projektet samt facade og tagbeklædning i A4 format. Alle dokumenter skal være påført bygherre navn, Møllevang adresse, mobil nr. Email adresse og dato


1.Ansøgning til AF Møllevang og Dragør Kommune

2.Skema, ”ansøgning om tilladelse til byggearbejde i haveforeningen Møllevang”

3.Situationsplan, målsat A4

4.Tegninger, målsat, opstalt og plantegning med angivelse af tag- og facadebeklædning

5.Alle dokumenter i A4 og påført bygherres navn og adresse i Møllevang, Emailadresse, mobil nr. Og dato


 

Hent Dokumenter:

Ansøgning om bygningsarbejde

Eksempel på komplet byggeansøgning

Illustration af placering, byggehøjde mm.

Lokalplan 32 A

AF Møllevang oversigtstegning, vand, el, kloak og hoveddræn

AF Møllevang mark dræn tegning, opdateres løbende

Lokale retningslinjer for hoved og markdræn og grusveje